Heart

Ein credoau a’n gwerthoedd

Rydym yn credu bod y Beibl yn llawn newyddion da. Y newyddion gorau! Mae’r efengyl yn dangos i ni fod Duw yn caru pawb - pob dyn, dynes a phlentyn.

“Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” (Ioan 3:16)

Mae’r adnod hon yn crynhoi'r newyddion da yr ydym yn credu y dylai fod pob plentyn a pherson ifanc gael y cyfle i wrando, ac i archwilio.

Er mwyn darganfod mwy am yr hyn rydym yn credu ynddo, edrychwch ar ein datganiad o ffydd

Ein gwerthoedd

Ynghyd â’n credoau, mae ein gwerthoedd yn tanategu’r cyfan rydym yn ei wneud...

 

Rydym yn gofalu. Rydym yn gofalu’n fawr am yr holl blant a phobl ifanc.

Rydym yn rhannu. Rydym yn rhannu newyddion da Duw.

Rydym yn awdurdodi. Rydym yn cynnig dewisiadau a chyfleoedd.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us