Girl chasing bubbles

Ein gweledigaeth a’n cenhadaeth

Mae’r gweithgareddau yr ydym ynghlwm wrthynt yn eang ac yn amrywiol ac maen nhw i gyd yn driw i’n gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n blaenoriaeth.

Pam ein bod yn gwneud yr hyn ydym yn ei wneud

Young person with arms raised in celebration

Ein gweledigaeth - y newid yr ydym am ei weld

Cenhedlaeth newydd o blant a phobl ifanc sydd â ffydd fyw, real a phersonol yn Iesu

 

Ein cenhadaeth

Rydym yn creu cyfleoedd i blant a phobl ifanc i archwilio’r Beibl, ymateb i Iesu a thyfu yn eu ffydd.

 

Ein blaenoriaeth

Y rhai sydd ddim yn ei adnabod eto

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us