Victorian beach mission

Ein Hanes

Dechreuodd Scripture Union 150 mlynedd yn ôl gydag un unigolyn a welodd gyfle i rannu’r newyddion da am Iesu gyda phlant a phobl ifanc.

Cariad yw Duw.

Josiah Spiers

Ym Mehefin 1867, siaradodd Josiah Spiers gyda phymtheg o blant mewn parlwr yn Islington, Llundain, ac arloesi ffordd newydd o rannu Iesu gyda phlant.

 

Bu i’r cyfarfodydd hyn dyfu’n gyflym , ac yn fuan wedyn, sefydlwyd y Genhadaeth Gwasanaeth Arbennig Plant, yn ddiweddarach, Scripture Union. Y flwyddyn ganlynol, aeth Spiers ar wyliau i Landudno yng Ngogledd Cymru ac yn ddigymell, cynnal cyfarfod plant ar y traeth. Ysgrifennodd ‘Cariad yw Duw’ yn y tywod a bu i’r neges syml ond cymhellol hon ddenu sylw nifer o bobl ifanc leol. Trwy gemau a storïau, bu i Josiah Spiers awdurdodi ei gynulleidfa ifanc i gysylltu gyda Iesu. Mae llawer wedi newid ers hynny, ond mae’r syniad mawr yr un peth:

Rhannu’r newyddion da am Iesu gyda’r genhedlaeth nesaf

Trwy gymryd rhan yn eu gweithgareddau, bu i Josiah Spiers osod ei hun mewn llefydd lle yr oedd yn medru rhannu’r newyddion da gyda’r bobl ifanc lle yr oeddent. Awn ymlaen 150 o flynyddoedd, ac efallai fod y traethau wedi cael eu hamnewid am Instagram, Youtube a’r cae chwaraeon, ond mae’r genhadaeth a neges Scripture Union yn parhau'r un. Mae arloesi a datblygu gweinidogaeth i gysylltu gyda’r genhedlaeth nesaf mewn ffyrdd perthnasol wedi bod yn rhan o weinidogaeth Scripture Union ers y dechrau, ac mae’r parhau hyd heddiw.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us