Beach gathering

Gwaith SU Cymru

Scripture Union Cymru yw’r enw ar waith SU yng Nghymru. Rydym yn gweithio er mwyn datblygu digwyddiadau a gwyliau, adnoddau a syniadau ar gyfer gwaith Ysgol a Chymuned a chefnogi Partneriaid Cenhadol Lleol. Rydym hefyd yn anelu i ddatblygu adnoddau allweddol SU yn y Gymraeg.

SU Cymru

SU-Cymru-Logo

Darllenwch hwn yn Saeseneg/ Read this in English

Mae tîm Cymru yn weithgar yn helpu plant a phobl ifanc i ddarganfod y gwahaniaeth y gall Iesu ei wneud yn eu bywydau.

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg mewn Ysgolion a Chymunedau ynghyd â’r Eglwys leol. Rydym yn hoffi defnyddio digwyddiadau tymhorol megis y Nadolig a’r Pasg, Chwaraeon, a hyd yn oed Ap Scripture Union, Guardians of Ancora/Arwyr Ancora, sydd bellach ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Fel pawb arall yn SU, rydym yn bryderus am y ffaith nad yw 95% o blant a phobl ifanc yng Nghymru a Lloegr yn mynychu’r eglwys. Byddem yn hoffi i’ch eglwys chi fod yn rhan o newid yr ystadegyn hwn trwy fynd gyda ni i lefydd lle mae plant sydd heb glywed yr Efengyl hyd yn hyn. Gadewch i ni adeiladu pontydd o’n hysgolion a’n cymunedau i’n heglwysi. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

Beth sy'n digwydd yn Cymru

Mae ymchwil diweddar yn amcangyfrif nad yw 95% o blant a ieuenctid Cymru a Lloegr yn mynychu eglwys ar y Sul.
Mae hyn yn golygu bod tasg anferth yn wynebu ein heglwysi yma yng Nghymru.
Blwyddyn diwethaf, fel rhan o ddathliadau 150 mlynedd Scripture Union, cafodd ymgyrch ei sefydlu i gael 150 cenhadaeth newydd ar draws Cymru a Lloegr. Un o’r cenadaethau rhain oedd cwrs preswyl o’r enw SLAM, wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru a’i redeg gan dîm SU Cymru a gwirfoddolwyr.
Bu Matt Lewis a John Settatree draw i ymwled a Scripture Union Lesotho. Darllennwch mwy.
Sut gallwn ni rannu Goleuni Iesu mewn modd hwyliog ac addas yng nghanol dathliadau Hydrefol gwahanol? Mae’r Daith Llusern yn un syniad a oedd yn llwyddiannus iawn yng Nghricieth.
Rydym wedi prynu cawell Pêl-droed arbennig yn ddiweddar ac rydym yn awyddus iawn i’w ddefnyddio mewn partneriaeth ac eglwysi i gyrraedd pobl ifanc yn y gymuned.
Mike Adams yw ein gweithiwr Ysgolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn ddiweddar bu’n cynnal clwb Arwyr Ancora mewn ysgol gynradd leol. Gweler isod pam mae o’n credo y dylech chi gynnal un hefyd!
SU Cymru Team

Cwrdd a tîm SU Cymru

Welsh resources

Adnoddau Cymraeg

Mae gennym adnoddau gwych ar gyfer eich gwaith chi yn y Capel neu Eglwys, gyda ysgolion ac allan yn y gymuned.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us