News & stories

5 items found

Rhwng y 3ydd o Chwefror - y 7fed o Chwefror, bydd Message Wales yn dod a'r 'Higher Tour' i Ogledd Cymru, i cyd-weithio gyda capeli wrth iddynt mynychu ysgolion i dysgu cerddoriaeth a rhannu cariad

Story type:
Topic:
  • Education
Region:
  • Wales

Mike Adams yw ein gweithiwr Ysgolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn ddiweddar bu’n cynnal clwb Arwyr Ancora mewn ysgol gynradd leol. Gweler isod pam mae o’n credo y dylech chi gynnal un

Story type:
Topic:
  • Technology
Region:
  • Wales

Rydym wedi prynu cawell Pêl-droed arbennig yn ddiweddar ac rydym yn awyddus iawn i’w ddefnyddio mewn partneriaeth ac eglwysi i gyrraedd pobl ifanc yn y gymuned.

Story type:
Topic:
  • Community,
  • Sport
Region:
  • Wales

Ym Mai 2017, rhyddhawyd Scripture Union ap Cymraeg arbennig i blant rhwng 7 a 13 oed, sef addasiad o Guardians of Ancora, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Saesneg yn 2015. Mae'r app yma wedi ennill ei

Story type:
Region:
  • Wales

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us