News & stories

2 items found

Mike Adams yw ein gweithiwr Ysgolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn ddiweddar bu’n cynnal clwb Arwyr Ancora mewn ysgol gynradd leol. Gweler isod pam mae o’n credo y dylech chi gynnal un

Story type:
Topic:
  • Technology
Region:
  • Wales

Mike Adams, schools worker in mid and west Wales, recently ran a Guardians of Ancora club in a local primary school. Here he shares why he thinks you should consider running one too!

Story type:
Region:
  • Wales

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us