Boy releasing a lantern

Pwy ydym ni

Mae Scripture Union yn elusen Gristnogol rhyng-enwadol sy’n gweithio i rannu’r newyddion da am Iesu gyda’r genhedlaeth nesaf.

Pwy ydym ni

Trwy ystod eang o weithgareddau, adnoddau a mentrau, rydym yn gwahodd plant a phobl ifanc i ddarganfod y gwahaniaeth y gall Iesu ei wneud i heriau ac anturiaethau bywyd.

Rydym yn credu y dylai pob plentyn gael y cyfle i archwilio ac ymateb i newyddion da y Beibl. Felly, gyda’r oddeutu 95% o blant sydd ddim yn mynd i’r eglwys yn gyson yng Nghymru a Lloegr, rydym yn gweithio’n galetach nag erioed i rannu’r efengyl ymhell a llydan, ac mewn ffyrdd gwahanol a pherthnasol.

Mudiad Scripture Union

Mae Scripture Union yn fudiad - grŵp o bobl gyda chalon ac ewyllys i weld y newyddion da am Iesu yn cael eu rhannu yn effeithiol gyda’r genhedlaeth nesaf. Mae’r mudiad yn cynnwys gwirfoddolwyr, staff, partneriaid o’r un meddylfryd, a phobl fel chi.

Mae gennym etifeddiaeth hir a chyfoethog, wedi cael ein sefydlu 150 mlynedd yn ôl yn Lloegr yn 1867, mae Scripture Union bellach yn fudiad byd-eang yn gweithredu mewn dros 130 o wledydd.

Mae’r gweithgareddau rydym yn ymwneud â nhw yn amrywio, ond maent i gyd yn unol â’n gweledigaeth wreiddiol a’n cenhadaeth gyfoes heddiw.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us