Pecyn Adnoddau’r Pasg Bu Farw Iesu Drosof Fi?

Search all resources
Pecyn Adnoddau’r Pasg Bu Farw Iesu Drosof Fi?

Bwriad y pecyn adnoddau hwn yw’ch helpu i gynnwys llyfryn ac animeiddiad Bu farw Iesu drosof fi? yn eich gweithgareddau gyda phlant mewn gwahanol sefyllfaoedd, yn enwedig adeg y Pasg.

Yn y pecyn hwn, fe gewch:

- awgrymiadau ar gyfer defnyddio Bu farw Iesu drosof fi? fel rhan o’ch digwyddiadau i ddathlu’r Pasg.

- amlinelliad o sesiwn grŵp Bu farw Iesu drosof fi? wedi’i anelu at blant rhwng 5 ac 11 oed, gydag awgrymiadau ar gyfer cynnwys plant dan 5 oed

- amlinelliad o wasanaeth ysgol Bu farw Iesu drosof fi? ar gyfer plant rhwng 8 ac 11 oed

Mae cyflwyniad PowerPoint ar gael i’w ddefnyddio gyda’r adnodd hwn.

Details

Age:
 • 5-8 yrs,
 • 8-11 yrs
Seasonal:
 • Easter
Language:
 • Welsh/Cymraeg
 • Content type:
 • Resource (free)
 • Format:
  • Zip file

  The 95 block

  Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

  Join us