Y Cam Nesa

Search all resources
Mae fersiwn mwy diweddar ar gael Y Cam Nesaf

Mae dros filiwn o blant Bl6 ledled y Deyrnas Unedig wedi cael copïau o Y Cam Nesa! neu'r fersiwn Saesneg, It's Your Move!, bob blwyddyn ers 2001 fel rhan o raglen i'w helpu i bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

Mae'r fersiwn ddiwygiedig hon yn cynnwys hanesion go iawn ac erthyglau newydd, rhagor o elfennau rhyngweithiol a dyluniad newydd ar gyfer 2015. Mae symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gam mawr. Mae plant 11 neu 12 oed wedi arfer ag amgylchedd diogel ysgol gynradd lle mae eu ffrindiau o'u cwmpas. Nawr, maen nhw'n glanio mewn lle mawr, dieithr lle mae llawer o rai yn eu harddegau'n rhuthro o gwmpas … mae'r geiriau "pysgod bach" a "llyn MAWR" yn dod i'r meddwl!

Ond dydi pethau ddim yn ddrwg i gyd. Bydd digonedd o gyfleoedd ac anturiaethau ac mae llyfr Scripture Union, Y Cam Nesa! / It's Your Move! yno i dawelu meddwl plant sy'n cychwyn ar ran nesaf eu taith addysgol, gan eu hatgoffa bod Duw gyda nhw bob amser. Mae'r llyfr gwerthfawr hwn yn cael ei gyflwyno i tuag 1 o bob 5 o'r plant sy'n cychwyn yn yr ysgol uwchradd ar hyn o bryd. Rydyn ni'n awyddus i hyd yn oed ragor o blant allu teimlo'n hyderus am symud i'r ysgol uwchradd a, thrwy brynu Y Cam Nesa! / It's Your Move!, gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Details

Age:
 • 11–16 yrs
Context:
 • Assemblies,
 • Church & Community,
 • School
Collection:
 • It's Your Move
Purpose:
 • Outreach,
 • Personal
Language:
 • Welsh/Cymraeg
 • Content type:
 • Resource (transactional)
 • Topic:
  • Education
  Format:
  • Paperback
  SKU
  G062469
  Barcode
  9781785062469
  Taxable
  No
  Requires shipping
  Yes

  Y Cam Nesa – Sampl

  Cael cip i mewn i weld sut mae Y Cam Nesa yn olygu…

  The 95 block

  Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

  Join us