Resources

2 items found
£3.50

Llyfryn byr i helpu’ch eglwys i gyflwyno neges Cristnogaeth i bobl ifanc yn eu harddegau yw Stori Wir. Ysgrifennwyd Stori Wir gan Pete Brown, sy’n weinidog ieuenctid ac yn efengylydd, ac mae’n gwahodd pobl ifanc i feddwl am chwe achlysur

Format:

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us