Resources

6 items found
£3.50

Llyfryn byr i helpu’ch eglwys i gyflwyno neges Cristnogaeth i bobl ifanc yn eu harddegau yw Stori Wir. Ysgrifennwyd Stori Wir gan Pete Brown, sy’n weinidog ieuenctid ac yn efengylydd, ac mae’n gwahodd pobl ifanc i feddwl am chwe achlysur

Format:
£20.00
£14.00

Mae dros filiwn o blant Bl6 ledled y Deyrnas Unedig wedi cael copïau o Y Cam Nesa! neu'r fersiwn Saesneg, It's Your Move!, bob blwyddyn ers 2001 fel rhan o raglen i'w helpu i bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

Format:
Topic:

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us