Resources

7 items found
£7.99

What is the worst possible way to start secondary school? Should you kick bullies? What if all your friends swear, and you can't do the maths test? What about lurve and romance? And, more importantly, are teachers human?

Format:
Topic:
£3.50

Llyfryn byr i helpu’ch eglwys i gyflwyno neges Cristnogaeth i bobl ifanc yn eu harddegau yw Stori Wir. Ysgrifennwyd Stori Wir gan Pete Brown, sy’n weinidog ieuenctid ac yn efengylydd, ac mae’n gwahodd pobl ifanc i feddwl am chwe achlysur

Format:
£20.00
£14.00

Mae dros filiwn o blant Bl6 ledled y Deyrnas Unedig wedi cael copïau o Y Cam Nesa! neu'r fersiwn Saesneg, It's Your Move!, bob blwyddyn ers 2001 fel rhan o raglen i'w helpu i bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

Format:
Topic:

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us