Guardians of Ancora school club

Clybiau Ancora mewn ysgolion.

Story type:
Region:
 • Wales

Mike Adams yw ein gweithiwr Ysgolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn ddiweddar bu’n cynnal clwb Arwyr Ancora mewn ysgol gynradd leol. Gweler isod pam mae o’n credo y dylech chi gynnal un hefyd!

Clybiau Ancora

Guardians of Ancora in school club

Dychmygwch ystafell o 10 o blant yn cynhyrfu’n arw wrth chwarae gêm gyfrifiadurol, mae nhw’n canu’r arwydd gân ac yn siarad â’u gilydd wrth chwarae’r gêm; “am naid” dywed un, “oedd hwnna’n wych” meddai un arall.

‘Nawr dychmygwch bod y gêm wobrwyol yma yn tywys y plant drwy rai o’r straeon mwyaf am fywyd Iesu ar y ddaear.

Does dim angen dychmygu – gêm felly yw Arwyr Ancora.

Roedd yn bleser gen i gyflwyno’r gêm mewn Ysgol yn Llanelli, de Cymru ac roedd yn llwyddiant mawr, chwaraewyd y gêm gyda chryn gynnwrf, ond hefyd fe arweiniodd y chwarae at gwestiynau am y deunydd. “Ydech chi’n coelio yn Nuw, syr?” Prin wyf yn cael fy ngalw yn syr, ond cefais gyfle i ddweud, “Ydw, wyt ti?” “Oedd gan y pysgotwyr ffydd?” felly cawsom gyfle i chwarae gêm i ddangos beth yw ffydd mewn gwirionedd.

Mae’r gêm yma’n adnodd gwych ar gyfer dechrau siarad gyda plant 7-11 mlwydd oed am Iesu a’i Waith. Buaswn yn argymell yn gryf i chi gynnal clwb Arwyr Ancora yn eich hysgol. Os oes gennych ddiddordeb, gadewch i ni wybod.

Ancora clubs in schools

Rhedeg clwb (Adnodd Saeseneg)

Lawr lwytho'r adnodd i ffeindio allan sut i redeg clwb Ancora yn dy Ysgol leol. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd).

Mike Addams

Mike Adams (Cymraeg)

Gweithiwr Datblygu Ysgolion Gorllewin a Chanolbarth Cymru.

Mae gan Mike lu o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac efengylydd - yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Cenedlaethol i sefyliad cenhadol World Horizons yn Llanelli. Mae Mike yn siarawr Cymraeg iaith gyntaf.
Mae Mike yn dal i weithio’n rhan amser gyda World Horizons, yn datblygu cenhadaeth i bobl rhyngwladol sy’n byw yn Abertawe gan gynnwys myfyrwyr a ffoaduriaid. Mae’n gweithio tri diwrnod yr wythnos gyda Scripture Union fel Gweithiwr Datblygu (Ysgolion Cymraeg), ac fel ein holl Weithwyr Datblygu mae’n datblygu ein cenhadaeth mewn Ysgolion a Chymunedau, ond mae ganddo fwriad penodol o sicrhau bod ein hadnoddau yn briodol, perthnasol ac ar gael i’r 500+ o Ysgolion Cymraeg yng Nghymru.

SU Cymru Team

Cyswlltwch a ni

Cysylltwch ag ein tîm yng Nghymru os dach chi eisio help i safle fynni Glwb Ancora yn eich ysgol leol.

Details

Language:
 • Welsh/Cymraeg
 • Topic:
  • Technology
  Collection:
  • Guardians of Ancora
  Purpose:
  • Bible engagement,
  • Outreach
  Context:
  • Schools clubs & groups

  The 95 block

  Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

  Join us