north wales, 2020

Higher Tour - Gogledd Cymru 2020.

Story type:
Region:
 • Wales

Rhwng y 3ydd o Chwefror - y 7fed o Chwefror, bydd Message Wales yn dod a'r 'Higher Tour' i Ogledd Cymru, i cyd-weithio gyda capeli wrth iddynt mynychu ysgolion i dysgu cerddoriaeth a rhannu cariad Iesu. 

corridor, school,

 

Dros y misoedd diwethaf, mae Scripture Union Cymru wedi bod yn cyd-weithio gyda Message Wales er mwyn dod a'r Higher Tour i Ogledd Cymru. Bydd tri band Cristnogol yn dod i'r ardal i gweithio yn yr ysgolion uwchradd, trwy gwneud gwasaneuthau boreuol a gwersi, gyda gig ar y nos Wener yn Venue Cymru, sy'n gallu dal 2,000 yn y theatr.

Mae ymateb Eglwysi arfodir y Gogledd wedi bod yn anhygoel, gyda tua 50 o pobl yn troi allan i'r noson gweddi pythefnos yn ol.

A fyddwch mor garedig i parhau i gweddio dros y cysylltiadau rhwng yr eglwysi a'r ysgolion, rhwng ein Local Mission Partners a'r ysgolion y maent yn gweithio ynddynt, a dros y pobl ifanc sy'n rhyngweithio gyda'r tim, fel y bydd chwilfrydedd am Iesu wedi'i godi trwy'r digwyddiadau. 

open, diary, time, pencil

 

Mae dal rhai bylchau yn dyddiadur y timau dros yr wythnos. Mae bylchau ar gael dydd Mawrth a dydd Mercher,  gyda un slot ychwanegol posib ar y dydd Iau. Gweddiwch dros y diwrnodau yma, i ysgolion newydd dod i'r frig a bwcio'r slotiau dros ben. 

Rydym yn credu bydd lawer o pobl ifanc yn ymateb noson y gig i ddechrau, ond ein gweddi yw i gwaith parhaus Duw dyfalbarhau yn ei bywydau, fel ein bod yn gweld newid tymor hir yn y pobl ifanc. Mae'r eglwysi sydd wedi partneru gyda Message Wales, wedi bod yn gweithio ar digwyddiadau dilynol i cychwyn ar ol noson y gig. 

Guitar, jumping gig

 Mae'r tocynnau i'r gig ar gael rwan! Gallwch ei prynnu nhw wrth dilyn y linc yma https://highertour.com/event/venue-cymru-7th-february/.Mi fydd tocynnau i'w brynnu ar y drws am £5 yr un ar y noson. Bydd tocynnauyn cael ei werthy yn yr ysgolion am £3 yr un. Croeso i oedolion mynychu, bydd adran rhieni. Bydd gofyn i oedolion sydd ddim yna fel rhan o'r tim gweinyddu prynnu tocyn i'r noson. 

Os ydych yn lleol i'r ardal, beth am ymuno gyda'r tim nos Fercher, y 5ed o Chwefror am 7:30yn, yn Eglwys Gloddaeth, Llandudno, i gweddio dros y gwaith ac yn enwedig dros noson y gig.

Details

Language:
 • Welsh/Cymraeg
 • Topic:
  • Education
  Context:
  • School

  The 95 block

  Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

  Join us