Hands and feet

Tîm SU Cymru

Ni ydy Tîm SU Cymru dan ni ar gael i helpu di yn yr waith o cyraedd yr 95% o plant a phobol ifanc si ddim arfer yn mynd i'r capel.

John Settatree

John Settatree (Cymraeg)

Cydlynydd Cenhadaeth Cenedlaethol Cymru

John yw Cydlynydd Cenhadaeth Cenedlaethol Scripture Union yng Nghymru; mae’n arwain tîm Scripture Union Cymru ac yn gweithio tuag at ddatblygu a thyfu cenhadaeth SU yng Nghymru gan gynnwys Partneriaid Cenhadol Lleol a cheisio datblygu adnoddau Cymraeg gan gynnwys Arwyr Ancora, ein fersiwn Gymraeg o’r Ap Guardians of Ancora.
Mae John yn siaradwr Cymraeg (ail-iaith) rhugl ac yn byw ger Pwllheli, Gogledd Cymru gyda’i wraig Rachel a’u dwy ferch. Ymunodd â staff SU yn Ebrill 2011. Mae’n aelod o Eglwys Deuluol Criccieth.

Helen Franklin

Helen Franklin (Cymraeg)

Ysgogydd Cenhadol (Gogledd Cymru)

Helen yw ein Ysgogydd Cenhadol ar gyfer Gogledd Cymru.
Mae hi’n angerddol am Genhadaeth ac wedi arloesi ein model ‘Cenhadaeth Pop Up’ o genhadaeth syml, gan gynnwys Halen Haf a Seren yn y Stabl, sydd wedi cyflwyno miloedd o blant i beth o’r Stori Gristnogol.
Mae Helen yn angerddol dros y Gymraeg a phob peth Cymreig, ac yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Erbyn hyn, gall gynnal sesiynau hyfforddi ac adrodd storïau yn y Gymraeg!

Support Worker Wales

Rachel Settatree (Cymraeg)

Gweithiwr Cymorth

Mae Rachel wedi bod yn gweithio fel gweithiwr Ieuenctid, Plant a Theuluoedd gyda’n Partner Cenhadol Lleol, Trobwynt, am 12 mlynedd cyn ei hapwyntio yn Weithiwr Cymorth ar gyfer tîm Cymru. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn edrych ymlaen at helpu’r tîm i ddatblygu eu rhwydwaith o bartneriaid cenhadol, gwirfoddolwyr a chefnogwyr ar draws Cymru.
Mae hi wedi priodi John – mae ganddyn nhw ddwy ferch a chi ac maent yn byw yng Ngogledd Cymru.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us