Hands and feet

Tîm SU Cymru

Ni yw Tîm SU Cymru. Ry'n ni ar gael i'ch helpu yn eich gwaith o gyrraedd y 95% o blant a phobol ifanc sydd ddim yn arfer yn mynd i'r Capel.

John Settatree

John Settatree

Cydlynydd Cenhadaeth Cenedlaethol Cymru

John yw Cydlynydd Cenhadol Cenedlaethol Scripture Union yng Nghymru; mae’n arwain tîm Scripture Union Cymru ac yn gweithio tuag at ddatblygu a thyfu cenhadaeth SU yng Nghymru gan gynnwys Partneriaid Cenhadol Lleol a cheisio datblygu adnoddau Cymraeg gan gynnwys Arwyr Ancora, ein fersiwn Gymraeg o’r Ap Guardians of Ancora.
Mae John yn siaradwr Cymraeg (ail-iaith) rhugl ac yn byw yn Sir Benfro, gyda’i wraig Rachel a’u tri o blant. Ymunodd â staff SU yn Ebrill 2011.

Jack Newbould

Jack Newbould

Ysgogydd Cenhadol

Mae Jack yn gweithio fel Ysgogydd Cenhadol dros dde Cymru. Mae'n wreiddiol o'r gogledd ond bellach wedi byw yn Sir Gaerfyrddin ers tair mlynnedd. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us