Stori Wir

Search all resources

Llyfryn byr i helpu’ch eglwys i gyflwyno neges Cristnogaeth i bobl ifanc yn eu harddegau yw Stori Wir. Ysgrifennwyd Stori Wir gan Pete Brown, sy’n weinidog ieuenctid ac yn efengylydd, ac mae’n gwahodd pobl ifanc i feddwl am chwe achlysur yn yr Efengylau pryd y mae Iesu’n cael dylanwad ar bobl eraill. Mae’n cynnwys:

 • Iaith weledol gyfoethog a chyfoes.
 • Elfennau rhyngweithiol, yn cynnwys cwestiynau i fyfyrio arnynt a lle i ysgrifennu nodiadau.
 • Fformat hwylus lle mae darnau o’r Beibl yn cael eu cyflwyno mewn adrannau arbennig mewn llyfryn mewnol pwrpasol

MaeStori Wir yn anrheg ddelfrydol i bobl ifanc sydd heb gysylltiad â chapel nac eglwys, rhai sy’n chwilio, a Christnogion newydd sy’n awyddus i wybod mwy am neges Cristnogaeth. Mae’n wych ar gyfer grwpiau ieuenctid, gwersylloedd haf a digwyddiadau efengylu ac yn ddelfrydol ar gyfer:

 • ei roi i bobl ifanc sy’n chwilio i’w ddefnyddio ar eu pen eu hunain;
 • ei ddarllen gyda pherson ifanc neu gyda’r teulu cyfan
 • ei ddefnyddio gyda gr?p bach yn yr eglwys neu mewn clwb ysgol.

Details

Age:
 • 11–16 yrs
Context:
 • Church & Community,
 • Holidays & Missions,
 • School
Purpose:
 • Outreach,
 • Personal
Language:
 • English
 • Author:
  • Pete Brown
  Content type:
 • Resource (transactional)
 • Topic:
  • Bullying,
  • Education,
  • Friendships
  Format:
  • Paperback
  SKU
  G066429
  Barcode
  9781785066429
  Taxable
  No
  Requires shipping
  Yes

  Stori Wir – Sampl

  Cael cip i mewn i weld sut mae Stori Wir yn olygu…

  The 95 block

  Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

  Join us